ÚSŽZ 2020

    odsúhlasené            
                 
Por.č. Pridelené číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Zaslané Eur Dátum zaslania/utalás Deviza utalás/Referencia szám: Forint eszköz
1. 0022/HU/2020 Edukačná robotika Hipik Angéla 1500 09.04.2020 EXP20D271235 276904 Tello Edu drón,Bit:bot, WeDo, Lego EV3
2. 0023/HU/2020 Používanie technológií v triede Hipik Angéla 2000 09.04.2020 EXP20D271232 692260  interaktívna tabula 2 kusy
3. 0059/HU/2020 Spoznaj klenoty Slovenska III. Dr. Anita Holá          
4. 0147/HU/2020 Lyžiarsky výcvik na Kubínskej holi Hatvany Eörsné          
5. 0152/HU/2020 Súčasné problémy mladých Szajkó Darina, Chabanová Kristína          
6. 0155/HU/2020 Život Konštantína a Metoda Dr. Anita Holá          
7. 0158/HU/2020 Slovenské zvyky, tradície v tvorbe našich žiakov Garamvölgyi Adrienn          
8. 0160/HU/2020 Slovanstvo a svet budúcnosti Dr. Anita Holá          
9. 0162/HU/2020 Slovenská rodná dedina Marcela Somogyiová 3000 09.04.2020 EXP20D271236    
10. 0171/HU/2020 Moja kamarátka knižka Zuzana Gallotta          
11. 0256/HU/2020 V4 Chabanová Kristína          
12. 0270/HU/2020 Knihy-brány k poznaniu Havrán Katalin 800 09.04.2020 EXP20D271228    
13. 0529/HU/2020 Tancuj, tancuj, vykrúcaj… Kosár Bartalos Ágota 1000 09.04.2020 EXP20D271234    
  spolu     8300