Úhrada stravného

Úhrada stravného na mesiac november 2016

NOVEMBER 11. pondelok                                      7 – 17

NOVEMBER 12. utorok                                            7 – 17

NOVEMBER 24. pondelok                                      8 – 16

 

Podmienky nároku na 50% a 100% zľavu:

  • 3 alebo viac nezaopatrených detí v rodine
  • dieťa s pretrvávajúcou chorobou
  • poberanie pravidelného príspevku pre ochranu dieťaťa

Nárok na poberanie dávok si treba uplatniť podaním príslušnej žiadosti v dvoch exemplároch.

Prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti:

 

  • v prípade poberania  pravidelného príspevku pre ochranu dieťaťa – rozhodnutie
  • v prípade rodiny s troma a viac deťmi: pre študujúcich súrodencov  nad 18 rokov- potvrdenie o návšteve školy
  • v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa- potvrdenie Maďarskej štátnej pokladnice, resp. posudok posudkového lekára