Szabályzatok

Adatvédelmi Szabályzat 2018.
Hivatásetikai Szabályzat
Informatikai Szabályzat
Kamerarendszer üzemeltetési szabályzata
Munkahelyi kockázatok felmérése, értékelése Legionella kockázatértékelés
Közalkalmazotti Szabályzat
Kulcskezelési Szabályzat 2017
Munkakör Munkakör átadás-átvételi Szabályzat
Önköltség-számítási Szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat. 2020
Energiamegtakarítási intézkedési terv
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 2017
Honvédelmi Intézkedési Terv
Munkaruha juttatás
Egyéni védőeszközök juttatásának belső rendje
Panaszkezelési szabályzat
BP önköltség számítási szabályzata
BP eszközök és források értékelési szabályzata
BP leltárkészítési és leltározási szabályzat
BP pénz és értékkezelési szabályzat
BP számlarend
BP számviteli politika
Gyakornoki és mentorálási szabályzat