Óvoda

Intézményünkben az 1993/1994-es tanévben megkezdődött az iskolai életmódra való felkészítés. A gyermeklétszám folyamatosan növekedett, így a 2001/2002 tanévben intézményen belül új helyen új feltételeket biztosítva bővítettük óvodánkat, ahol a 3-6 éves korú gyermekek számára két vegyes életkorú óvodai csoportot hoztunk létre. (Katica, Méhecske)

Célunk, óvodásaink szlovák nyelvi szókincsének megalapozása. Óvodai nevelési programunk is ennek szellemében készült.

A mi kis „Bogárkáink” az iskolával közös szervezésben úszásoktatásban, és néptánc foglalkozáson vesznek részt.

Óvónőink bekapcsolódtak a Szlovák Óvodai Módszertani Központ munkájába. Hagyományaink közé tartozik, hogy minden óvodai év végén megjelentettjük „Chrobáčik” (Bogárka) óvodai újságunkat.

Hagyományos programjaink: Érkezik a Télapó, Karácsonyi fellépések, „Itt a farsang”, Madarak fák napja, Óvodai nyíltnap, Húsvéti kézműves foglalkozások szülőkkel, Anyák napja, az év végén nagycsoportosaink ballagása.

Óvodánk iránt évről- évre nő az érdeklődés, így az elkövetkező időszakban bővítésén fáradozunk.