Materská škola

V roku 1993/1994 bola zavedená predškolská príprava pre deti,

Počet detí rástol a v školskom roku 2001/2002 v novom priestore budovy, sme rozšírili materskú školu, kde sme vytvorili podmienky už pre 3-6 ročné deti. Od tohto roka boli deti zadelené do dvoch vekových skupín.

Naším cieľom je položiť základy slovenského jazyka. Pedagogická práca prebieha podľa nášho slovenského výchovného programu.

Deti sa zúčastňujú výuky plávania, ľudového tanca vrámci školských programov.

Koncom školského roka vydávame našim deťom časopis „Chrobáčik”.

Naše učiteľky sa pripojili k práci Metodického centra Celoštátnej slovenskej samosprávy.

Každoročne pripravujeme deťom rôzne programy pod názvami ako: Príde k nám Mikuláš, Vianočná besiedka, Fašiangy, Deň vtákov a stromov, Deň otvorených dverí, Veľkonočná spolupráca s rodičmi, Deň matiek a na záver roka sa koná rozlúčková slávnosť pre 6-7 ročné deti.

Záujem rodičov o umiestnenie detí v našej materskej škole v poslednom období rastie a tak uvažujeme v najbližšej dobe o jej rozšírení.