Code Week 2017

9. októbra  otvorila svoje brány Code Week.

Otvoreniu prechádzali horečnaté prípravky.

Naše písmenko Y sa zúčastnilo v flashmob-e.

Napokon prišiel očakávaný deň. O ôsmej riaditel’ka našej školy otvorila kódovací týždeň v hale.

 Privítal nás aj  robot Albert.

Potom začala skvelá práca.

Nižší stupeň pripravil kódovaný náramok.

Udalosti boli vždy hlásené na  facebook-ovej stránke našej školy a na nástenkách v hale.  

Gymnazisti sa zúčastnili na Code-kvíz.

Kódovala aj 4. a 5. trieda.

Šiestaci postavili Lego-labyrint.

Žiaci desiatej triedy zakódovali vypočítačku.

Kódovalo celé gymnázium.

20. októbra 2017  v knižnici našej školy sa uskutočnila nezvyčajná spomienka na Mad’arskú revolúciu z roku 1956. V malých tímoch boli riešené rôzne úlohy o udalostiach 23. októbra. Na farebnej palete prác boli prehľad tlače, dešifrovanie , pripravit’ televízne spravodajstvo, réžia činohry  ba aj  pripravenie mapy a kódovaného ret’azca.  Všetci vyrastali so skúsenosťami vyvolanými myšlienkami.

Na záverečnom  podujatí Code Week – u žiaci dostali diplom, videli súhrnný film o práci celého týždňa a obrovským bojovým výkrikom Code Week sa skončila týždeň kódovania.

Do videnia o rok!

Ďalšie fotky na školskej  facebookovej stránke.