Author
Hipik Angéla

Nálunk járt Ján Varšo

Iskolánkba érkezett Ján Varšo, a Határon Túli Szlovákok Hivatalának elnöke. Elkísérte Hollerné Racskó Erzsébet az Országos Szlovák Önkormányzat elnökasszonya valamint Fuzik János, a Magyarországi [...]

Elsősök avatása

November 22-én iskolánk aulájában, a királyi udvarokon szokásos lovagi hagyományok mintája szerint, ünnepélyesen tanulókká avattuk elsőseinket. A harmadikosok és negyedikesek minden jelenlévőnek előadták a Piroska és [...]