Tájékoztatás a 2021/2022 nevelési évre történő általános iskolai beiratkozásokkal kapcsolatban

Tisztelt Szülők/Gondviselők és Érdeklődők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy többcélú intézményünk általános iskolai intézményegysége 2021. április 15-16. között fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító általános iskolájának adatait is.

A szándéknyilatkozatokat a fent megjelölt időpontig elektronikus úton kérjük eljuttatni az alábbi e-mail címekre:

ighelyettes@szlovakiskola-bp.hu (Somogyiová Marcela, általános iskoláért felelős igazgatóh.)

iskolatitkar@szlovakiskola-bp.hu

Indokolt esetben telefonon is bejelentkezhetnek:

                                     Iskolatitkárság: 1 237 1905

                                    Igazgatóhelyettes: 30/549 1401

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok letölthetők:

                                                                                          útmutatás a beiratkozáshoz
                                                                                          beleegyező nyilatkozat
                                                                                          felvételi kérelem
                                                                                         hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
                                                                                          kérelem napközis foglalkozás igénybevételéhez
                                                                                          kérelem nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezéséhez
                                                                                          nyilatkozat – szülői felügyelet
                                                                                          nyilatkozat – erkölcstan hittan
                                                                                           nyilatkozat nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
                                                                                           szándéknyilatkozat
                                                                                           tanulói adatlap

Az egyházak hitoktatással kapcsolatos tájékoztatóját itt találják.

A szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készítünk, amelyről értesítjük Önöket.

Várjuk jelentkezésüket!

A felvételről szóló döntésről 2021. április 27-ét követően értesítjük Önöket.

A felhívás pdf formátumban itt érhető el.

Üdvözlettel:

                                                                                          Intézményvezetés