Informácie o zápise detí do materskej školy na rok 2021/2022

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia a záujemci!

V zmysle nariadenia vlády č. 40/2020. (III. 11.) o vyhlásení krízového stavu, a uznesenia Ministersva ľudských zdrojov Maďarska o zápise detí do školy a do materskej školy na rok 2021/2022 č. 7/2020. (III. 25) EMMI Vás informujeme nasledovne:

Materská škola našej viacúčelovej inštitúcie prijíma žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy od  15. apríla do 16. apríla 2021. Rodičia musia uviesť v žiadosti aj údaje spádovej materskej školy podľa obvodu bydliska, ktorá je povinná zabezpečiť prijatie dieťaťa.

Žiadosti o prijatie dieťaťa, vo vyššie uvedenom termíne, prosíme odoslať elektronicky na nasledujúce adresy:

ovoda.szlovak@gmail.com (Szrnka Ildikó, vedúca) 

altigh@szlovakiskola-bp.hu (Fray Rózsa, zástupkyňa, zodpovedná za materskú školu a za gymnázium) 

V opodstatnenom prípade sa môžete nahlásiť aj telefonicky:

                                                                                               Szrnka Ildikó: 70/208 6878 

                                                                                              Sekretariát školy: 1 237 1905 

Na základe žiadostí o prijatie dieťaťa, vzhľadom na súčasnú situáciu, postupne vypracujeme  plán zápisu, o ktorom Vás budeme neskôr  informovať.

Čakáme na Vaše prihlášky!

O rozhodnutí o prijatí Vás budeme informovať  po 20. apríli 2021.

Oznámenie si môžete stiahnuť tu.

 

Posted Under
Nezaradené