Starostlivosť o detí

Milí Rodičia!

Chcela by som vás informovať, že v čase dočasného sprísnenia ochranných opatrení na základe Nariadenia vlády č. 111/2021 (III. 6) o starostlivosti o deti počas obdobia mimoriadnych prázdnin v materských školách a dištančnej formy vzdelávania zavedenej na základných školách, na žiadosť rodiča alebo zákonného zástupcu naša inštitúcia zabezpečuje dennú starostlivosť o deti a žiakov od 8 – 16 hodiny.

Rodič alebo právny zástupca môže predložiť svoju žiadosť vedúcemu inštitúcie aj elektronickou formou (igazgato@szlovakiskola-bp.hu). Vzhľadom na skutočnosť, že epidémia sa šíri aj vo vzdelávacích zariadeniach, prosím rodičov, aby starostlivosť o deti žiadali len v prípade potreby, najmä kvôli pracovným povinnostiam alebo z dôvodu účasti v obrane proti pandémie.

Odporúčaný počet detí v jednej skupine je 5. Vzhľadom na to, že dňa 05.03.2021 strava detí na nasledujúci týždeň bola zrušená, prosím tých rodičov, ktorí majú nárok na poskytnutú službu, aby sa postarali o pondelňajšiu stravu svojich detí.

Za pochopenie ďakujem!

 

Júlia Szabóová Marloková
             riaditeľka