Vážení rodičia!

Vážení rodičia!

 

Oznamujeme Vám, že podľa nariadenia Ministerstva ľudských zdrojov (č. rozhodnutia 17/2021.(III.5) sa od 8.3.2021 do 31.3.2021  zatvárajú základné školy a materské škôlky.

Prvý pracovný deň po jarných prázdninách je 7.4.2021.

Na základných školách je nariadená digitálna výučba podľa rozvrhu na II. polrok šk. roku 2020/2021.

V MŠ sú nariadené mimoriadne prázdniny od 8.3.-6.4.2021, prvý pracovný deň je 7.4.2021.

Podľa vyššie uvedeného nariadenia školské zariadenia neposkyujú pre deti dozor.

 

V Budapešti, 5. marca 2021

Vedenie inštitúcie