EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk  Önöket, hogy az alábbi határozatot kaptunk Prof. Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások miniszterétől:

 

„Az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (111.5.) EMMI határozata

a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Korm. rendeletre – a következő határozatot hozom:

 

  1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 7. § l) pontjában foglalt intézmények kivételével a köznevelési intézmények működési rendjét – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló kormányrendeletben foglaltak alapján – a 2-11. pontban foglaltak szerint határozom meg.

 

  1. Az óvodákban 2021. március 8-ától rendkívüli szünetet rendelek A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021. április 7.

 

  1. Az iskolákban – beleértve a gyógypedagógia i, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény keretei között működő iskolákat is – március 8-ától 2021. március 31-éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre . A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7.

 

  1. Gyermekfelügyelet az intézményekben nem kerül megszervezésre.

 

  1. A 2021. május-júniusi érettségi vizsgákra, valamint a szakmai vizsgákra történő felkészülés céljából – az intézményvezető döntése alapján – egyéni és kiscsoportos konzultációk, gyakorlati foglalkozások megszervezése az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett a tantermen kívüli, digitális munkarend ideje alatt is lehetséges.

 

  1. A 2020/2021. tanév  rendjéről  szóló  27/2020.  (VIII.  )  EMMI  rendelet  (a továbbiakban: EMMI rendelet) 2. melléklete szerinti, középfokú iskolák által az általános felvételi eljárás során szervezett, már meghirdetett szóbeli vizsgák megtarthatóak és digitális formában is megszervezhetőek.”

 

 

Budapest, 2021. március 05.

Az iskola vezetése