Aktuálne informácie k výskytu ochorenia COVID-19 na našej inštitúcii

Aktuálne informácie k výskytu ochorenia COVID-19 na našej inštitúcii:

Pozitívne testovaný počet učiteľov: 1
Pozitívne testovaný počet ďalších zamestnancov: 0
Pozitívne testovaný počet žiakov: 1
Počet tried s výučbou formy dištančného vzdelávania:5 (gymnázium)
Informácie priebežne aktualizujeme!
Posledná aktualizácia: 24.03.2021