Didaktická technika pre mentorov našej školy

Didaktická technika pre mentorov našej školy

Vďaka Pedagogickému metodickému centru Slovákov v Maďarsku dostali tablety pedagógovia, ktorí mentorujú najviac žiakov našej školy. Takto im uľahčujú prácu, keď pomáhajú svojim žiakom pri vypracovaní projektov Nadácie pre nadaných.