Nová učebňa slovenskej vzdelanosti

Čáry-máry fuk….nová učebňa slovenskej vzdelanosti pripravená na dobytie!

       

Takto by sa mohla opísať radosť z nových lavíc a technického vybavenia v učebni predmetu Slovenská vzdelanosť. Žiaci 5. triedy aj zabudli, že sa učia, takí boli prekvapení.

Stretávame sa tu aj na hodinách Slovenského jazyka a literatúry. Vďaka dotáciám, ktoré sme obdržali z ÚSŽZ!