Mimoškolský digitálny pracovný poriadok

Vážení rodičia,

 

oznamujem Vám, že od 11. novembra 2020 sa pre gymnazistov zaviedol mimoškolský digitálny pracovný poriadok a pre študentov nie je poskytnuté ubytovanie na internáte.

Výchovno-vzdelávacia činnosť na základnej škole prebieha neprerušene.

Úhrada stravného sa realizuje prevodom. Podrobnejšie informácie o tom nájdete na našej webovej stránke.

Prajem Vám pevné zdravie!

 

S pozdravom,

Szabóné Dr. Marlok Júlia

riaditeľka