Úhrada stravného

Vážení rodičia!

Vzhľadom na pandémiu, na mesiace december a január úhrada stravného bude možná len bankovým prevodom.

Účet o zaplatenej sume pošleme v e-maily, sumu prosíme prevodiť každý mesiac do 22-ého.

Do tohto termínu neprevodené účty budú stornované, keďže aj na spracovanie a objednanie potrebujeme čas.

V budúcnosti odhlásenie stravy bude možné len ráno od 08 do 09 hodiny na tejto e-mailovej adrese: penztar@szlovakiskola-bp.hu

Na mesiac november stravovanie gymnazistov a žiakov kolégia je odhlásené.