Podpora ÚSŽZ

Získali sme podporu v  hodnote 1500 Eur + 2000 Eur prostredníctvom súbehu Úradu pre Slovákov v zahraničí na nákup digitálnych zariadení.

V rámci projektu  0022/HU/2020  –  „Edukačná robotika“ sme kúpili 2 Tello Edu drón, 3 Bit:Bot és 3 Ring:Bit car.


V rámci 0023/HU/2020  „Používanie technológií v triede“ sme kúpili interaktívnu tabul’u , ktorú žiaci môžu používat’ v 204. triede.

Vďaka Úradu pre Slovákov v zahraničí, pani učiteľke Angely Hipikovej a vedeniu školy, ktorý tento projekt podporoval, máme možnosť sa ďalej posunúť do procesu digitálnej školy.