Mimoriadny prijímací proces 2020

Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským vypisuje dodatočný zápis do slovenského národnostného jazykovo-prípravného ročníka (Kód študijnej oblasti: 0002).