Deň Lucie

Žiaci vyššieho stupňa a gymnázia dňa 13. decembra  oživili zvyky spojené s dňom  Lucie.

Gazda pripravil lucijský stolček, gazdiná miesila cesto, susedka zametala pred ich domom  a bosorky sa chystali na  čarovanie.