Zlepšenie multimediálneho vybavenia školskej knižnice

Naša škola dostala projektor a projekčné plátno.

Informačno-komunikačné technológie budú podporovat’ mimoriadné hodiny, slávnostné otvorenie tematických dní, národnostné prednášky, dni otvorených dverí, programy bázovej školy, prednášky žiakov, kultúrne programy, premietanie slovenských filmov atd‘.

Získali sme podporu v  hodnote 2200 Eur prostredníctvom súbehu Úradu pre Slovákov v zahraničí na nákup digitálnych zariadení.

Vďaka Úradu pre Slovákov v zahraničí.