Robotika – moderné trendy vo vyučovaní

Naša škola dostala 6 robotov Blue Bot a 1 robot EV3 Mindstroms.

Mnoho učebných pomôcok nám umožňujú naozaj modernizovať vzdelávací proces.

Získali sme podporu v  hodnote 1300 Eur prostredníctvom súbehu Úradu pre Slovákov v zahraničí na nákup digitálnych zariadení.

 

Vďaka Úradu pre Slovákov v zahraničí, pani učiteľke Angely Hipikovej a vedeniu školy, ktorý tento projekt podporoval, máme možnosť sa ďalej posunúť do procesu digitálnej školy.