Odovzdávanie cien medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta 

Celosvetová literárno-výtvarná súťaž detí a žiakov, Slovákov žijúcich v zahraničí, je zameraná na udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov, ako i na vzbudenie záujmu o živú slovenčinu – vo forme písania, aktívneho čítania a ilustrovania.
 
 
Literárna časť
Hanka Popovics Zlaté pásmo,
Sophie Varga Strieborné pásmo.
 
Výtvarná súťaž
Beni Koszorus Zlaté pásmo,
Laci Tar Bronzové pásmo, všetci zo štvrtej triedy.
 
 
Gratulujeme.
Zároveň všetkým štyrom udeľujeme pochvalu za reprezentáciu školy.