Škola v prírode v Jasení od 29. septembra 2019 do 4. októbra 2019

Študenti gymnázia strávili jeden týžden v škole v prírode v Jasení.

 Okrem hodín slovenského jazyka rôzne kultúrne a športové programy obohatili ich pobyt na Slovensku.

 Pochod korunami stromov v Bachledovej doline, návšteva Múzea zvoncov  alebo Slovenského domu v Šumiaci im priblížili slovenské prírodné a kúltúrne dedičstvo.

 

Zatykó Margit

fotky: Havas András György

Ďalšie fotky na facebookovej stránke školy.