Code Week 2019

Naša škola zapájala do celoštátneho programu Code Week už 4. krát. Od 1. októbra do 22. októbra každý žiak  oslavoval programovanie.

Už v septembri sa začala práca. 

Podujatia sme zaregistrovali  na webovej stránke https://codeweek.eu/events .

Žiaci deviatej a desiatej triedy vystrihovali lístky a zvieratá,  a deti nižšieho stupňa pozreli film Leví král’.

10, ročník naprogramoval BBC miro:bit, je programovateľný mikropočítač.

11. ročník  vyzdobil nástenku.

Zúčastnili sme v celoštátnom projektu flashmob Code Week.

Našu fotku nájdeš okolo 2:52 .

Od 1. októbra prichádzali podľa harmonogramu deti, stali sa malými robotmi, a strávili „v savane” 2 hodiny skvelou prácou.

Úlohy pripomínali priebeh legendárneho filmu

Najprv zatancovali tanec na privítanie malého leva. Viedle ich Szintia Saliková žiačka 11. triedy.

Potom vyfarbili kresbu podľa čísel.

 V kaňone pomáhali Mufasovi zachrániť malého princa.

Pomocou nájdených kľúčov otvorili zámku, a v škatuľke našli drobné čokolády a puzzle.

 

 Pripravili z roliek malého leva.

Kráľom sa stal žiak, ktorý dostal najviac bodov.

Na konci si každá skupina mohla pozrieť našu novú včeličku – Blue-Bot a slona z Lega Mindstorms, ktorý bol naprogramovaný.

Vznikli aj fotky s malým levom.

   

Prajte si s láskou film o projektu.

Gymnazisti sa zúčastnili v projekte „Pečieme volačo“ , viedla ich pani učitel’lka Mária Kisová.

Workshop Micro:bit pre žiakov nám ponukol Arm Hungary.

Oboznámili sme s každodenným životom Centra mobility.

Organizovali sme workshop pre žiakov 10. ročníka školy Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma,  kde sme predstavili  Lego Mindstroms a naprogramovali Micro:bit,a Blue Bot. 

Bela Durucz viedol kurzy robotiky pre 7 – 10. ročník.

Skupinka žiakov sa oboznámil aj s arduinom.

22. októbra sa uskutočnilo metodicko-vzdelávacie podujatie pre učiteľov zo slovenských národnostných materských škôl. Pedagógovia vyskúšali Bee Bot a Blue Bot.Zistili, že nové edukačné pomôcky môžu rozvíjat‘ algoritmické myslenie a plánovanie

Code Week 2020 čakáme!

 Ľudové noviny   42/2019.

Fotky:

Noszlopy András žiak 11. triedy

Salik Szintia žiačka 11. triedy

Havas András György žiak 10. triedy

Kiss Mária učitel’ka

Hipik Angéla učitel’ka

D’alšie alšie fotky  na školjskej facebookovej stránke.