Škola v prírode – Jasenie

8-15. septembra sa zúčastnilo 11 žiakov našej školy v tábore „Škola v prírode“ v Jasení.
 
 
Tábor sa uskutočnil v organizácii Zväzu Slovákov v Maďarsku.
Budapeštianskych, dabašských a sarvašských študentov učili štyria učitelia zo Slovenska.
 
 
Program tábora tvorili aj výlety, hry a súťaže, ktoré pripravili slovenské animátorky pre deti.