Milan Rastislav Štefánik – Vedec, diplomat, politik a vojenský vodca v obrazoch

V pondelok, 16. septembra 2019 o 14:00 sa na pôde našej školy uskutočnilo otvorenie výstavy venovanej významnému slovenskému rodákovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Naša škola pripravila krátky kultúrny program, ktorého moderátorom bol Maxim Pochyba, žiak 11.ročníka. Vystúpili v ňom piataci s tancami z okolia Galgy, Puha Bernadett z 10.ročníka zaspievala najobľúbenejšiu pieseň M.R. Štefánika – Keby som bol vtáčkom, školský spevokol spieval pieseň Kto za pravdu horí. Vypočuli sme si tiež úryvok s názvom  Štefánik, muž železnej vôle od Jozefa Banáša v podaní Maxima Pochybu a časť z najobľúbenejšej Štefánikovej básne od Jána Botta – Smrť Jánošíkova, ktorú zarecitoval Bálint Török, žiak 10.ročníka.

Účasťou na vernisáži nás poctili aj vzácni hostia, ktorých privítala naša pani riaditeľka dr. Júlia Szabová Marloková v úvode programu. Bol medzi nimi otec výstavy, autor MuDr. Peter Ondruš s manželkou, ktorí pricestovali až z Edmontonu v Kanade. Prišiel aj pán Róbert Maxián z Veľvyslanectva Slovenskej republiky, tiež pani Edita Hortiová, predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti a mnohí iní.

Po skončení programu sa v školskej knižnici uskutočnilo priateľské posedenie všetkých účastníkov, milých hostí, ktorí prijali pozvanie na vernisáž a tiež učiteľského zboru. Touto cestou sa mohli podeliť o dojmy z výstavy, ktorá má veľký medzinárodný úspech, čo potvrdil aj jej autor, pán MuDr. Ondruš.

Fotky: András Havas žiak 10. triedy.

Ďalšie fotky na školskej webovej stránke.