Slovenské spievanky a veršovačky v Dabaši

 

Dňa 31. mája 2019 sa konalo v Dabaši celoštátne kolo súťaže „Slovenské spievanky a veršovačky“.

V prednese poézie a prózy Zorka Nagy (7. tr.) a Csenge Nagy (0. tr.) získali pekné ocenenie.

V kategórii spev a hudba Panna Praszna (10. tr.), spevácka skupina 4. triedy (Kincső Köteles, Zia Papacsek-Glózik, Ana Karolina Procházka, Milena Sesták, Dóra Szekeres, Viktória Csenge Tar, Jázmin Tóth, Zorka Uhlár) a spevácka skupina gymnazistov (Csaba Horváth, András Noszlopy, Peter Málik) dostali pochvalu poroty.

zdroj fotky: oslovma.hu