Deň otvorených dverí

2018. november 20. (utorok)

Program

9:00 – 9:35 Privítanie rodičov, hostí

Informácie (knižnica, 2. posch.)

9:35 – 9:50 Prestávka
9:50 – 10:35 (3. hodina) Ukážkové hodiny podľa voľného výberu

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

10:35 – 10:50  Prestávka
11:00 – 12:00  Komunikačná súťaž v slovenskom jazyku