Boli sme v divadle

17. októbra sme sa zúčastnili interaktívneho divadelného predstavenia v divadle  A. Józsefa.

Prežili sme bohaté zážitky a veľmi dobre sme sa cítili.