Globálne vzdelávanie

V roku 2015 193 svetových lídrov sa spoločne dohodlo na 17 globálnych cieľoch – Cieľoch udržateľného rozvoja,  ktoré majú byť splnené medzi rokmi 2016 a 2030. 

Organizácia Spojených národov začala v septembri 2015 „Project Everyone“. V rámci tohto programu naši gymnazisti sa zúčastnili na Najväčšej vyučovacej hodine na svete.

 

Témou tejto hodiny bola aktivita.

Skúmali, čo deti môžu urobiť na dosiahnutie globálnych cieľov.

Žiaci na hodine používali najnovšie digitélne zariadenia, ktoré sme financovali z podpory  Úradu pre Slovákov v zahraničí.

 

 

Na budúci rok pokračujeme.

D’alšie fotky na   školskej facebookovej stránke.