Dôležité informácie

Stránkové dni počas letných prázdnin
                                                                                 streda  9:00-12:00
                                                                                   
11. 07. 2018        Paulikné Szincsok Olga
25. 07. 2018         Szabóné Dr. Marlok Júlia
                                   Fray Rózsa

08. 08. 2018        Szabóné Dr. Marlok Júlia

22. 08. 2018        Szabóné Dr. Marlok Júlia
                                  Somogyiová Marcela

29. 08. 2018        Szabóné Dr. Marlok Júlia
                                   Fray Rózsa
                                   Somogyiová Marcela
                                   Paulikné Szincsok Olga

 Ubytovanie sa na internáte

                                 02.09.2018 od 14:00 hodiny
                                 Rodičovské združenie: od 14:30 hodiny

Informácie spojené s ubytovaním na internáte Vám poskytne pani zástupkyňa Paulikné Szincsok Olga (len v stredu, včase služieb).
Kontakt: koll.igh@szlovak-bp.sulinet.hu , tel.č. : 06 30 915 08 34

Otvorenie školského roka 2018/2019

                     03. september 2018 (pondelok)
                     Začiatok vyučovania  8:00
                     Slávnostné otvorenie školského roka  9:00

Úhrada stravného na školský rok 2018/2019

                    27. 08. 2018 8:00-16:00
                                (strava zabezpečená od 3.9.)
                    03. 09. 2018 07:00-17:00
                               (strava zabezpečená od 10.9.)

                  10. 09. 2018  8:00-16:00
                                (strava zabezpečená od 17. 9.)

Termín opravnej skúšky

                                29.08.2018 10:00

 Prajeme Vám príjemné prázdniny!