Deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov

21. marca 2018 

Program

8:30-8:45                       Privítanie rodičov, hostí
                                          Predstavenie učiteliek 1. ročníka v školskom roku 2018/2019
                                          Ukážky učebníc, z ktorých pracujeme v 1. triede
                                         Prehliadka priestorov školy

8:45 – 8:50                    Prestávka

8:50 – 9:35                    Ukážková hodina miestnosť č. 7
                                         1. trieda – Slovenský jazyk
                                          učiteľka: Krisztina Simon

9:35-9:50                        Prestávka 

9:50 – 10:35                   Ukážková hodina miestnosť č. 7
                                           1. trieda – Maďarský jazyk
                                            učiteľka Németh Józsefné (Anikó)

10:35                               Informácie

Srdečne čakáme budúcich prváčikov a ich rodičov!

Svoju účasť oznámte prosím na emailovú adresu: ighelyettes@szlovak-bp.sulinet.hu