Úhrada stravného

Úhrada stravného na mesiac November 2017


 9.  okt ( pondelok )                                     7 – 17

10. okt ( utorok )                                           7 – 17

16. okt ( pondelok )                                     8 – 16

 

PROSÍME, PRINESTE PRESNÚ SUMU. ĎAKUJEME.

 

November:         22 deň

  100% cena 50% cena
Materská škola 7.895  
     
Základná škola     
1 x 5.275 2.645
3 x 8.730 4.375
     
Gimnázium 6.405 3.190
     
Internát     
Raňajky, Obed 9.860 4.940
Raňajky,  Večera 9.405 4.710
Raňajky, Obed, Večera 15.810 7.905

 

Podmienky nároku na 50% a 100% zľavu:

  • 3 alebo viac nezaopatrených detí v rodine
  • dieťa s pretrvávajúcou chorobou
  • poberanie pravidelného príspevku pre ochranu dieťaťa

Nárok na poberanie dávok si treba uplatniť podaním príslušnej žiadosti v dvoch exemplároch.

Prílohy, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti:

 

  • v prípade poberania  pravidelného príspevku pre ochranu dieťaťa – rozhodnutie
  • v prípade rodiny s troma a viac deťmi: pre študujúcich súrodencov  nad 18 rokov- potvrdenie o návšteve školy
  • v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa- potvrdenie Maďarskej štátnej pokladnice, resp. posudok posudkového lekára