Stránkové dni počas letných prázdnin

Stránkové dni počas letných prázdnin

9:00-13:00

 

05. 07. 2017       (streda)           Fray Rózsa

 

19. 07. 2017       (streda)         Szabóné dr. Marlok Júlia

                                                           Marcela Somogyiová 

 

02. 08. 2017        (streda)          Fray Rózsa

                                                            Paulikné Szincsok Olga

 

16. 08. 2017          (streda)        Szabóné dr. Marlok Júlia

                                                             Marcela Somogyiová 

 

23. 08. 2017           (streda)       Szabóné dr. Marlok Júlia

                                                             Fray Rózsa

                                                              Marcela Somogyiová 

                                                             Paulikné Szincsok Olga