Týždeň zdravia

V dňoch 3. apríla  až 7. apríla zorganizovali sme celoškolskú aktivitu pod názvom „Týždeň zdravia“ a „Používanie digitálnych pomôcok“.

Každý deň bol niečím iným zaujímavý a príťažlivý. Plagáty a letáky pútali pozornosť žiakov, rodičov aj vyučujúcich.

 

Žiaci si vyskúšali rôzne športové disciplíny: TRX  a  Boot camp

Pripravili a chutili sme  zdravé jedlá.

Dozvedeli sme , čo je IT profesionálny život. Videli sme ľudské telo a mohli sme skúsiť hier v rozšírenej realite.

Akcia bola vydarená a cieľ sa nám podarilo splniť .

Ďalšie fotky na školskej  facebookovej stránke.